Johansson, Gudmund

Ort: Karlskrona

Arklimästaren (underofficer vid flottan)  Gudmund Johansson fick den 12 juli 1825 privilegium på att tillverka snus och kardustobak i Karlskrona. Den obetydliga fabrikationen nedlades kring 1827.

1838 anhöll stadsfogden B. Sjöblom att få övertaga privilegiet efter att det i många år varit förfallet.
Genom resolution av den 15 november 1838 erhöll han förnyelse på privilegiet. Då Sjöblom avled samma år synes ingen produktion kommit igång.