Hultmans, C.J. Tobaksfabriks AB

Ort: Karlskrona

Carl Jacob Hultman (1815-1871) arbetade i sju år på Petter Stickmans tobaksfabrik i Karlskrona. Vid Stickmans död 1846 övertog Hultman fabriken under namn C.J. Hultmans Tobaksfabrik.
Efter Hultmans död 1871 övertogs rörelsen av änkan Augusta Hultman som dock överlät den 1883 till Carl och Emil Åhsberg (se vidare Äldre Tobaksfabrikerna).

År 1867 redovisar fabriken 7 anställda män över 18 års ålder samt en mästare. Tillverkningen består av tobak och snus. Inventarierna är en vals, en karv och en kvarn. Tre pressar, en spinnmaskin, en sikt samt en slaginrättning.

År 1871 redovidsar fabriken 6 anställda över 18 års ålder. Tillverkningen består av snus och tobak. Redskapen består av en snuskvarn, en vals, en karv, två pressar, en spinnmaskin och en sikt.

 

I tiden efter makens död var såväl sönerna Carl Fredrik som Otto verksamma som tobaksfabrikörer vid fabriken i fastighet Karlskrona 2:55.

Bokhållare vid samma fabrik var Gustaf August Hultman.  Fabriken benämndes då Hultmans sterbhus.

1879 – 1882 anges Otto Hultman som tobaksfabrikör med egen tobaksfabrik.

 

Personkoppling
C.J. Hultman