Jeansson, Theodor Wilhelm

Theodor Wilhelm Jeansson föddes i Kalmar 1875 som son till grosshandlaren Johan Julius Jeansson, f. 1831 i Karlskrona och dennes hustru Emilia Sofia Parrong, f. 1832 i Kalmar.

De hade även barnen:
Anna, f. 1860 i Kalmar
Gustaf Edvard, f. 1871 i Kalmar
Sigrid Kristina, f. 1872 i Kalmar
Ragnar Ludvig, f. 1873 i Kalmar

Johan Jeansson ägde aktiemajoriteten i Carl Blomquist Fabrik AB i Oskarshamn sedan 1887.

Theodor tillträdde disponentbefattningen där 1898 och var drivande i bildandet av Förenade Svenska Tobaksfabriker som bildades 1912 för att försöka hindra ett statligt monopol.
Theodor var verkställande direktör för Förenade Svenska Tobaksfabriker som hade sitt kontor på Regeringsgatan 9 i Stockholm.

Han blev senare tillsammans med Walter Bäckström styrelseledamot i Munktell i Eskilstuna.
Han avled 1937.

Fabrikskopplingar
Blomquist, Carl Fabriksaktiebolag
Förenade Svenska Tobaksfabriker