Gösling, Carl E.L.

Carl Ernst Laurentius Gösling var en av grundarna till tobaksfabriken Bergman & Gösling i Stockholm. Han föddes 7 / 7 1866 i Norrtälje, fick uppskov från militärtjänsten 1887 och flyttade då till Stockholm, S: t Paulsgatan 33 B (kv. Wattumannen 14). Han hade då arbete som bokhållare. Frikallades 1888 från militärtjänst. Han flyttar 30/12 1890 till rote 18 (Teknologroten på Norrmalm) och synes där gift sig, fått dottern, Sonja Elisabeth Gösling (f. 9 / 11 1893 i Hedv. Eleonoras församling), och därefter skilt sig.
1905 flyttar Carl och dottern Sonja tillbaka till Södermalm och bosätter sig vid Timmermansgatan 29 A (kv. Draken 23). De kommer då närmast från Tegnérroten n: r 5 och efter två år flyttar de vidare till Kungsholmen, Fridhemsgatan 4 (rote 23 Karlsvik). I flytten ingår även Einar Gösling, jur kand.

4 september 1917 flyttar grosshandlare Ernst Gösling till Beridarebansgatan 21, (kv. Skansen 15) riks.tel: 132 36. för att 11 / 9 1919 flytta vidare till Majorsgatan 9, Östermalm (rote 10 Östermalm), riks.tel 132 36, allm.tel: 268 33.
Efter sin död 7 / 7 1927, på sin 61-årsdag, blev han begravd på Norra begravningsplatsen i Solna (Omr 19A4, 1027) där även brodern (?) Einar Gösling är begravd. Einar var advokat och avled 1944 och arbete som bokhållare.

Fabrikskopplingar
Bergman & Gösling