Intåget i Hannover

Tillverkas av: Thimsfors tobaksfabrik

Kardustobak tillverkad av Anders Thim i Timsfors.
Marskalk Bernadottes segrar fick ge namn åt flera av företagets kardustobaker.
Tillverkad kring 1815.