Hultman, Augusta

Ort: Karlskrona

Sedan Augusta Fredrika Hultman överlåtit den av Petter Stickman startade och senare av maken drivna tobaksfabriken C.J. Hultmans Tobaksfabrik 1883 på Carl och Emil Åhsberg, anmälde hon den 15 augusti 1892 till handelsregistret att hon ämnade starta en snus- och tobaksfabrik. Den drevs tills hennes död 1901.

Augusta Hultman var född i Lösen, Blekinge 1827 och avled 1901.
År 1900 var hon som änka bosatt i kv. 2:72 i Karlskrona stadsförsamling.