Hoffmann, J.J.

Ort: Karlskrona

Verkmästaren sedan 1884 vid Rubens tobaksfabrik, Johan Joseph Hoffmann, startade 27 april 1903 en egen tobaksrörelse sedan han kommit i konflikt med ledningen för Rubens tobaksfabrik.
Företaget inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.
Johan Hoffmann var av tysk börd och föddes i Bremen 1849 och avled 1918.