Hoving, Jacob Johansson

Jacob Johansson Hoving föddes i Stockholm, (1706-5/9 1784) som son till Johan Jan Jansson Hoving och dennes hustru.

Jacob Johansson drev sedan 1728 eget tobaksspinneri vid nuv. Götgatan 18.

Han var gift med Charlotta Herpel, d. 30/5 1762.

De hade barnen:
Maria Charlotta, gift med färgaren Carl Ludvig Herpel och sedan med fabrikören Lars Wilhelm Wadman.
Johan, f. 1732, d. 1796, tobaksfabrikör
Henrika, d. 28/4 1761 barnlös. Gift med fabrikören Johan Mikael Obbarius.
Anna Elisabet, f. 1741. Gift med grosshandlaren Johan Conrad Pfarr.
Jacob (Jacobsson), f. 1735, d. 1804, fabrikör
Carl Gustaf, f. 1740, d. 1829.fabrikör, färgare
Daniel, f. 1744, sidenfabrikör
Abraham, f. 1747, handelsbokhållare, d. 17/6 1800, barnlös, ogift.

Johan Jacobsson övertog spinneriet 1768 och överlät det till brodern Jacob Jacobsson Hoving 1791. Tobakstillverkningen hade överflyttas till Momma-Reenstiernas tomt på Wollmar Yxkullsgatan.
Efter Jacob Jacobssons död 1804 drevs spinneriet vidare av sterbhuset till 1815 då det avyttrades.

Jacob Hoving efterlämnade fastigheter på Södermalm värderade till 54 000 daler kopparmynt och ett stenhus på Norrmalm värderat till 193 800 daler kopparmynt.

Fabrikskopplingar
Hoving, Jacob Johansson

 

 

 

Momma – Reenstiernas palats