Hoving, Jacob Jacobsson

Jacob Jacobsson Hoving föddes 1735, som son till tobaksfabrikör Jacob Johansson Hoving, och avled 1804. Han var till yrket tobaksfabrikör efter att ha övertagit broderns tobaksfabrik.

 

 

 

Han var gift första gången med Sara Elisabeth Biörckman.

De hade barnen:

Maria Charlotta Hoving, f. 1763 i Maria förs. Stockholm, d. 1846 i Göteborg. Gift med grosshandlaren Peter Petersson

Anna Elisabeth Hoving, f. 13/2 1765 i Maria förs. Stockholm, d. 25/6 1791 i Göteborgs Domkyrko- församling. Gift med grosshandlare Johan Otto Otterdahl.

Wilhelmina Jacobina Sofia Hoving, 24/3 1768, d. 9/2 1824 i lungsot.
1. giftet: brukspatron Hallencreutz i Vedvåg, de fick en dotter ?.
2. giftet sedan 1798 med kapten Carl Johan Krusell (d. c:a 1821). De fick två söner och två döttrar ?.

Johan Wilhelm, f. 5/11 1769 i Maria förs. Stockholm, d. 1832

Lovisa, f. 23/2 1771, i Maria förs. Stockholm.

Gustaf Hoving, f. 23/11 1772, d. 28/7 1852 blev brukspatron på Floda bruk.

 

 

Jacob Jacobsson Hoving inköpte 1769 Momma-Reestiernas palats vid Wollmar Yxkullsgatan i Stockholm.  År 1770 lät han bygga ett drivhus på gården. Fastigheten var då värderad till 78 000 dlr kmt. Tobaksfabrikationen skedde i en byggnad på gården. Familjen Hoving bodde i fastigheten tills han död 1804.

I 1780 års mantalslängd antecknas ”Jacob Jacobson bebor eget hus, har en dotter hemmaboende  samt 3 pigor: Helena, Stina och Brita-Stina, trädgårdsdrängen Jacob Lundgren, trädgårdshantlangaren Anders Molin och husdrängen Lars Söderberg”.

Kring 1790 lät Jacob Jacobsson Hoving bygga fastigheten Johannesdal nära nuvarande Vårberg som sommarställe.

Efter Jacobs död  övertar sonen Gustaf egendomen vid Wollmar Yxkullsgatan som han låter sälja år 1809 till sidenfabrikören Zack för 10 000 rdr banco spec. Sedermera övertogs egendomen av prins Carls Uppfostringsinrättning som senare flyttade in i den av Wilhelm Hellgren tidigare ägda fastigheten Stegsholm på Gålö.

 

Jacob avled den  11/2 1804 av förkylning och efterlämnade  650 000 dlr kmt.
Jacob Hoving är begravd i Maria Kyrka i Hälsingborg.

Fabrikskopplingar
Hoving, Johan

 

Källor:

Samfundet Sankt Eriks Årsbok 1940

Fastighetsregister 1675 – 1875   Stockholms Stadsarkiv.

Släkten Hoving   Genealogiska föreningens släktböcker

Hantverkare och fabriker inom svenk tobakshantering 1685 – 1915    Erik Angelin  1950

Mattias Lomans hemsida  Biografiska anteckningar

 

 

Wollmar Yxkullsgatan.

 

 

Johannesdal. Byggt kring 1790 som sommarställe för familjen Hoving.