Holmén, Johan

Ort: Nyköping

Faktor Johan Holmén fick den 5 februari 1755 Kungl. Maj:ts ”öppna frihetsbrev” att tillverka snus och karduser i Nyköping. Den 15 februari 1758 fick han tillstånd att överta det Sundbladska spinneriet i Askersund och att överflytta det till Nyköping.
Rörelsen var av obetydlig omfattning och nedlades kort före Holméns död 1764 ”då han ej mäktat underhålla fabriken, utan nödgats den nedlägga”. Året därpå ansökte Johan Jacob Haeger om tillstånd att få överta rättigheterna. Hans ansökan drogs dock tillbaka.