Harmsen, Christian Fr. (Nyköping)

Ort: Nyköping

Christian Fredrik Harmsen hade tidigare drivit snus- och kardustillverkning i Kalmar.
Han erhöll den 4 september 1846 privilegium att driva snus- och kardusfabrik i Nyköping. Rättigheterna utnyttjades aldrig.
Han avled i Kalmar 1848 i en ålder av 76 år.