Holmberg, Carl Edvard

Carl Edvard Holmberg föddes i Karlstad 27/12 1828. Han gick i skola i Karlstad 1838-1843 och kom senare att driva speceriaffär till 1864 för att då kombinera den med tobakshandel.
Handeln bedrevs fram till hans död den 25/12 1901.

1890 titulerades han tobaksfabrikör och bodde i Staden n:o 136 med sin familj:

Carl Edvard, tobaksfabrikör
Karolina Gustava Andersson, f. 1851 i Karlstad, hustru
Olof Edvard, f. 1875
Karl Julius, f. 1876
Gustavf Hindrik, f. 1878
Karin, f. 1881
Klara, f. 1881
Knut Helmer, f. 1885

I hushållet ingick även
Anna Andersson, f. 1820 i Nyed, Värmland, enka och fostermor
Maria Larsson, f. 1869 i Karlstad, biträde
Augusta Eriksson, f. 1856 i By, Värmland
Anna Stina Jonasson, f. 1864 i Stora Kil, Värmland, piga
Gustaf Adolf Jansson, f. 1870 i Hammarö, Värmland, dräng

1890 bodde man kvar på samma adress men Carl Edvard titulerades nu tobakshandlare.
I familjen ingick ej längre Gustaf Hindrik eller enkan Anna Andersson men väl
Anna Matilda Magnusson, f. 1879 i Karlstad, biträde
Augusta Eriksson, f. 1856 i By, Värmland, piga
Anna Lisa Eriksson, f. 1862 i By.

Fabrikskopplingar
Holmberg, Carl Edv.