Holsti, Pehr Olof

Pehr Olof Holsti föddes 7/4 1889 i Finland.
Han var gift sedan 10/3 1913 med Helga Saurén, f. 25/9 1889 i Finland vars far, Hugo Saurén hade en ledande ställning inom Tollander & Klärich. Hugo Saurén var dessutom gift med en dotter till Frans Klärich.

Pehr Olof och Helga hade barnen:
Hugo, f. 1916
Per Olov, f. 1921
Elin, f. 1929

Pehr Olof Holsti var till yrket ingenjör.

År 1915 anmäldes att firman Tollander & Klärich tecknades förutom styrelsen av Hugo Saurén och Pehr Olof Holsti.
Då företaget inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet år 1915 övergick Pehr Olof Holsti i dess tjänst som teknisk ledare.

Då Holsti började på Svenska Tobaksmonopolet reste han idén om att starta ett tobaksmuseum. Notiser sattes in i dagspressen och cirkulär skickades ut till bolagets tjänstemän och snart började föremål och handlingar komma in till Tobaksmonopolet. Kring 1939 öppnade museet i Tobaksmonopolets lokaler på Maria Bangata på Södermalm i Stockholm. Ytan var 230 kvadratmeter. Som hjälp hade Holsti tjänstemannen Bertil Björnberg som senare övertog skötseln av museet och var den som planlade arbetet med att öppnat ett offentligt museum i Gubbhyllan på Skansen där det finns än i dag.

P.O. Holsti var aktiv jägare och båtmänniska.
1920 ägde han en Petterssonbåt, motorkryssare 10,5 x 1.0 meter med 15 hk 1-cylindrig Amis-motor.
1926 inlevererades till Naturhistoriska Riksmuséet ett praktexemplar av Ejder skjuten på P-O Holstis ägor på Södra Askö (Trosa skärgård).

1944 bodde familjen på Vårgärdsvägen 20 (kv. Västergöken 1,2,3) i Saltsjöbaden, tel. n:r 556

P-O Holsti avled 20/2 1965 och var då bosatt på Södra Askö i Vagnhärads kommun. Han begravdes 10/6 1965 på Trosa lands kyrkogård (kv. K, n:r 667-668)
Hustrun Helga avled 31/12 1971 och var då bosatt på Germaniavägen 9 i Djursholm. Hon är begravd tillsammans med sin man på Trosa kyrkogård.

Fabrikskopplingar
Tollander & Klärich
Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

 

 

P O Holsti

 

Jakt vid Tyttinge mellan Södertälje och Vårsta c:a 1950

Byggmästare Andersson från Uttran, Herman Wirell från Vårsta, ”Rönninge Andersson” och P O Holsti