Hökerstedt, Wilhelm M.

Wilhelm Magnus Hökerstedt föddes 19/8 1835 i Maria församling i Stockholm.

1862 bodde han vid Hornsgatan 29
1863 var han registrerad som fabrikör
Under 1863 flyttar han till Ladugårdslandet nedre och tituleras då tobaksfabrikör. Han kvarblir där till 1865.

1870 var han registrerad som artist i Johannes församling.
1871 bodde han som artist vid Nytorget 39

Den 18/10 1883 inflyttar Wilhelm Hökerstedt från Nybroroten till Stadsgården 10(kv. Tranbodarne 7) och han flyttade vidare under 1883 till rote 6 (Observatorieroten)

Fabrikskopplingar
Hökerstedt, Wilhelm M.