Hägglund, Klas Albert

Klas Albert Hägglund föddes 1842 i Österby bruks församling, Uppsala län.

1890 bodde han som bokhållare i 1:sta Qvarteret Östra delen i Gävle.
I hushållet ingick hans fru Edla Ottilia Nyland, f. 1831 i Gävle samt piga Anna Maria Olsdotter, f. 1860 i Österlövsta i Uppsala län.

Klas Hägglund arbetade på P.C. Rettig & C:o men grundade tillsammans med Lars Broqvist tobaksfabrik i Hudiksvall 1892.
Redan efter två år lämnade han företaget.

Fabrikskopplingar
Broqvist, L.P. & C:o
Rettig & Co, P.C., Gävle