Hjorten

Tillverkas av: Ystads Tobaksfabriks Intressenters AB. (Gamla fabriken)

Röktobak tillverkad av Ystads Tobaksfabriks Intressenters AB.
Anmäld till patentverket den 27 mars 1885, kl 1.30 e.m.
Registrerat den 10 april 1885. Reg.n:o 2389