Helsing, Johan G.

Ort: Hälsingetuna (Gävleborgs län)

Johan Gustaf Helsing anmälde den 21 juli 1888 att han i Håsta, Hälsingetuna socken, ämnade driva snustillverkning samt jämte handel under firma, Helsing, J.G.

Efter Helsings död 1890 övertog stärbhusdelägarna Carl Fredrik Forssbom i Fridhem, Erik Gustaf Carlstedt i Hudiksvall och Anna Maria Helsing i Fridhem firman.
Den sistnämnda övertog den 2 september 1892 ensam rörelsen med Carlstedt som prokurist.

Fabrikationen skedde i en väderkvarn i Fridhem upphörde kring 1893.
Snusreceptet såldes 1898 till Johan Fredrik Carlsson i Hälsingetuna för en summa av 1.500 kronor. På grund av kapitalbrist startade aldrig någon tillverkning.

Personkoppling
Erik Carlstedt
Forssbom Karl Erik
Anna Maria Helsing