Hård, Carl

Ort: Hjo

Majoren och greven Carl Hård på Hjällö erhöll i kraft av 1723 års beslut om adligt privilegium tillstånd, den 23 augusti 1762, att i sin kvarn vid Hjällö gård driva ett tobaksspinneri. Någon tillverkningsuppgift finns ej. Carl Hård levde 1718-1791.