Hellström, G.W.

Ort: Stockholm

G.W. Hellström drev sedan 1875 en cigarrtillverkning vid Södra Tullportsgatan 16 (nuvarande Östgötagatan). Den ringa rörelsen nedlades 1885.