Hellerström, Carl Gustaf

Ort: Västervik 

Carl Gustaf Hellerström erhöll den 10 mars 1773 privilegium som snus- och tobaksmanufakturist. Den obetydliga tillverkningen upphörde 1775.