Heland, Jöns I.

Ort: Göteborg

Förutvarande bokhållaren vd Rydboholms Konstväveri Jöns Israel Heland erhöll den 10 april 1843 kommerskollegiums privilegium att tillverka snus och kardustobak. Den obetydliga rörelsen upphörde kring 1846.