Hegardt & C:o, J.

Ort: Göteborg

Firman AB. John Hegardt & C:o grundades den 24 november 1905. Kapitalet utgjorde 10.000 kronor, som följande år ökades till 30.000 kronor.
Styrelsen bestod av John Hegardt Hansson, Carl Fredrik Halling och Carl Leander Hansson. Företaget gick i konkurs och upphörde enligt Erik Angelin 1907.

Dock annonserar man sina produkter i tidskriften Lektyr i december 1908 och uppger dessutom att
fabriken låg vid Kronhusgatan 22, tel: 38 00
och kontoret vid Packhusplatsen 2,tel: 69 46

Man annonsera även för cigarretterna 86:an och 87:an utan munstycke.

Produkter
Z