Hedlund, Anders

Ort: Hestra (Jönköpings län)

Förutvarande smidesbetjänten i Eskilstuna Anders Hedlund, f. 1810, anhöll 1834 om att få anlägga en snus- och tobaksfabrik på hemmanet Toranäs i Hestra socken i Jönköpings län.

Församlingens prost understödde hans anhållan och förklarade ”att för vår magra, fattiga och näringslösa ort synes företaget, om det lyckas, kunna bliva gagneligt, hälst otroliga summor därifrån drages för det numera oumbärliga snuset”. Privilegiet beviljades den 29 maj 1834.
Uppgift om tillverkning