Duse, Gustaf Fredrik (Hemse)

Ort: Hemse (Rone myr)

Gustaf Fredrik Duse ingick som förman i ett bolag som i mitten av 1800-talet lät utdika Rone myr öster om Hemse på Gotland för att där bland annat odla tobak och foderväxter och även bedriva en mindre cigarr tillverkning.

År 1846 bildades Gotländska Myrodlingbolaget med uppgift att dika ut myrar. De inköpte mark från gårdarna bland annat i Rone. Initiativtagarna var Lars Johan Hierta från Stockholm, J. Holm  och konsuln och köpmannen  Lars Niclas Enequist från Visby. Snart inträdde Carl Fredrik Liljevalch i företaget. Liljevalch bosatte sig i Visby för att leda det nybildade företaget.

Gustaf Duses personliga roll i tobaksodlingen är oklar men han hade en ledande roll i verksamheten på Rone myr.

På myrens nordöstra del, vid Smörslätt (Vesterlau), uppfördes en tobakslada för torkning av tobaksbladen. Den innehöll även en cigarrfabrik. Ladan står kvar än idag men är utbyggd.
Ladan och bostadshuset finns inte med på 1819 års karta över området.

Tobaksodlingen och cigarrtillverkningen blev kortlivad och tycks huvudsakligen varit inriktad för lokal konsumtion.
Andra grödor som odlades där var foderbetor och cikoria.

Tobaksodlingen återupptogs en period på 1890-talet då tobak levererades till Stånga cigarrfabrik. Oklart om ladan då användes för torkning eller om den var upptagen för vanligt jordbruksändamål. I  Stånga uppfördes på Petersohns tomt 1888 en ladugårdsbyggnad som möjligen var den som användes för torkning av tobaksblad.

Enligt vissa ej verifierade uppgifter hade två av Oscar I:s söner ekonomiska intressen i företaget i Smörslätt.
Några uppgifter om prinsarnas ägarandelar har ej påträffats i vare sig Kungl. Slottets eller Bernadottes arkiv.

I samband med Krimkriget gjorde Oscar I:e en inspektionsresa av försvaret på Gotland då även Gustaf Duse besöktes.
Händelsen beskrevs i boken Från fars och farfars tid av Mats Rehnberg, Gotlandskonst AB 1973.

”Kungabesök i Krimkrigets skugga.
Oscar I, kronprins Carl (sedermera Carl XV) och prins Oscar (sedermera Oscar II)
anlände den 12/6 1854 till Slite hamn. De fortsatte samma dag till Visby och besöket av militäranläggningen resulterade i Oscarsstenen.
Den 16/6 anlände man till Sindarve där man sov över hos familjen Duse.
17 juni Efter frukost hos Duse besåg man de wackra, dyrbara, lowfande och framtidsrika arbete, som blifvit nedlagda å Rone myr – Färden gick sedan vidare genom Stånga, Lye, Etelhem, Vänge, Roma, Dalhem, Ekeby, Fole, Lokrum, Tingstäde o Othem och vidare till Sliteham och tog ångkorvetten Thor till Stockholm.”

Duse öppnade senare en lanthandel i Hemse. Ur det företaget utvecklades Duse & Melin i Hemse som ägde bestånd till 2007 då man även sålde kläder. Som minne från den tiden finns fortfarande Duse & Melins stora fastighet i centrum av Hemse.

Källor:

Hemse hembygdsförenings hemsida
Boken om Burs, Egon Klint, 1996
Kyrkoböcker: Alva, Hemse o Burs församlingar
Slottsarkivet, Kungl. Slottet, Stockholm
Bernadottearkivet, Riksarkivet
Från fars och farfars tid, Mats Rehnberg, 1973
Minnen från Sudret, Jacob Norrby

 

Personkoppling
Gustaf Fredrik Duse