Hedenström, Lars (Stockholm)

Ort: Stockholm

Lars Hedenström som föddes 1796 hade tidigare varit verkmästare hos Cantzler och Co.
Han ansökte 1831 att få starta en egen rörelse med tobakstillverkning.
Då han tidigare var känd hos hallrätten fick han deras rekommendation.
Fabrikssocieteten ingav däremot en protestskrivelse där man underströk att Hedenström vandel och frejd var ”av problematisk beskaffenhet”. Han hade tidigare blivit skild från sin tjänst hos Cantzler och C. på grund av bristande redovisning så fabrikssocieteten ville inte ha honom som medlem.

Lars Hedenström tillbakavisade alla anklagelser med framgång och fick den 6 juni 1831 tillstånd att i kraft av privilegium rätt att anlägga snus- och kardustillverkning.

Verksamheten låg vid Stora Badstugatan 39 och nedlades 1834.

Personkoppling
Lars Hedenström