Hedberg & Co

Ort: Stockholm

Knut Erik Hedberg (1828-1907) och innehavare av Eriksbergs ättiksfabrik grundade den 3 oktober 1856 en tobaksfabrik under firma K.E. Hedberg och Co.
Företaget hade egna försäljningsbodar vid Drottninggatan 29 och Stadssmedjegatan 14, nuvarande Västerlånggatan mellan Mynttorget och Storkyrkobrinken.1861 låg tobaks- och ättiksfabriken vid Repslagargatan 24. Egna försäljningsbodar fanns då förutom den vid Drottninggatan även vid Regeringsgatan 26, Salviigränd 7 och bazaren vid Carl Johans torg.
1875 var fabriken belägen vid Svartensgatan 28. Tillverkningen upphörde 1883.

Knut Erik Hedberg grundade senare en ny tobaksfabrik med namnet Stockholms Tobaksfabriksaktiebolag och dess bolagsordning fastställdes den 26 juli 1889.
1874 nedlades en firma med samma namn och det är oklart om Hedberg tog upp den äldre firman eller startade en ny. Några tillverkningsuppgifter finns ej och den 21 april 1893 avregistrerades företaget.

Produkter
Ankaret (Hedberg)
Jemtlands Jägare

Känn på den tobaken

Unionstobak (Hedberg)

Personkoppling
Knut Erik Hedberg