Hansten, Samuel

Ort: Visby

Tullförvaltaren Samuel Hansten beviljades den 21 januari 1724 resolution att driva tobaksspinneri i Visby.
Han försökte värva fler intressenter i köpmannagillet men lyckades dåligt med det. Rörelsen bedrevs endast en kort tid och Samuel Hansten blev sedermera tullöverinspektor. Han begravdes i Visby domkyrka.