Helms, Adam

Ort: Visby

”Correspondence Commissarien” Adam Helm, född i Heiligenhafen, Holstein 1641 och död 1714, var en av Gotlands största affärsmän. Han erhöll den 4 januari 1694 resolution att anlägga tobaksspinneri.
Han blev ålagd att upparbeta minst
8 000 skålpund tobaksblad per år.
Några tillverkningsuppgifter har ej återfunnits. Åren 1703-1707 arrenderade han Roma kungsgård.