Hanson, Valdemar

Valdemar Magnus Hanson, f. 19/1 1838 på Sollum i Hjärtum var son till majoren Olof Hanson och dennes maka.
Han var således bror till Hulda Mellgren.

Valdemar gick på gymnasium i Göteborg och avlade 7/12 1857 studentexamen i Uppsala. 1868 tog han fil. kandexamen i samma stad.
1869-1875 vara han lärare på Uddevalla Högre Elementarläroverk men blev då tjänstledig på grund av sinnessjukdom.

19/12 1874 gifte han sig med sin kusindotter, Anna von Matern (f. 1850)
Efter att ha återhämtat sig från sjukdomen anställdes han som kassör vid Eric Mellgrens tobaksfabrik till 1889 då han återinsjuknade. Han tycks dock även 1896 upprätthållit en perprocurabefattning vid fabriken.
Han talade grekiska och andra klassiska språk.

Han vårdades hos fröknarna Johnsson i Sigtuna, därefter Rålambshovs sjukhus i Stockholm och till sist på Karlshälls gård på Långholmen i Stockholm. Han avled 31/5 1904 och begravdes på Nya Kyrkogården i Göteborg.

Valdemar och Annas son, Anders Fredrik Hanson, f. 9/9 1875 i Uddevalla var anställd vid Eric Mellgrens tobaksfabrik som kontorist 3/5 1904 till 27/12 1912 då företaget uppgick i Förenade Svenska Tobaksfabriker.

1890 bodde familjen i Göteborg, 11 roten 13 A D 17/4 i Masthugget.

Fabrikskopplingar
Mellgren, Eric