Hansen, Fredrik Louis

Fredrik Louis Hansen föddes 22/1 1869 i Augerum i Blekinge.
Inflyttad till Stockholm 1890 från Augerum som inneboende bokhållare hos sin morbror cigarrfabrikör Knut Wiberg i Stadsgården 20.

Flyttar 1892 till Rutens gränd 1 (kv. Glasbruket större 6)
På samma adress bodde Fredriks föräldrar,  f.d. disponent Torvald Johan Teofil Hansen, f. 5/3 1839 i Köpenhamn tillsammans med sin hustru Hilda Josefina Hansen, f. Wiberg, 4/1 1844 i Kristianstad. Hilda var syster till Knut Wiberg.
Båda inflyttade 1892 från Augerum.
Båda utflyttade till Nacka år 1900.

Fredrik Hansen var inskrivningsskyldig 9/4 1891 men blev kasserad från militärtjänst.
Gifter sig 30/10 1897 med Elin Johanna Karolina Lindbom, f. 21/7 1877, boende i samma hus

Barn:
Knut Fredrik Hansen, f. 25/9 1898

Adolf Fredriks Torg 6 (kv. Rosendal mindre 12)
Adolf Fredriks Torg 4 (kv. Rosendal mindre 13) 1897-1900 kontorist

Krukmakaregatan 12 (kv. Mullvaden Första 7 ) 1900-1905 kontorschef

Bellmansgatan 22 A, Hornsgatan 29 (kv. Rosendal större 21 ) 1905-1915 dir. vid cigarettfabriken Orient

Flyttar 16/10 1915 till Fållan i Huddinge men flyttar sedan in på Norrmalmstorg 4 där han bor till sin död.

Efter Svenska Tobaksmonopolets införande 1915 blev han meddirektör fram till sin död 1919 i kronisk njurinflammation och uremi.

Fredrik Louis Hansen begravdes den 16/1 1919 på Norra begravningsplatsen i Solna omr 4A, n:r 295
Elin Johanna begravd 9/1 1944

Fabrikskopplingar
Orient, Cigarrettfabriken
Wibergs, Knut Cigarrfabrik