Guld (Asklund)

Tillverkas av: Asklunds, Jon Tobaksfabrik

Cigarr tillverkad av Jon Asklund i Linköping. Inregistrerad 1 april 1890.