Grönvall, Magnus (Lund)

Ort: Lund

Arrendatorn Magnus Grönvall som sedan 1820 drivit snus- och kardustobaks- tillverkning i Kristianstad erhöll den 2 april 1822 tillstånd att flytta rörelsen till Lund.
Den 3 december 1834 erhöll han tillstånd att flytta rörelsen till Hälsingborg men där tycks ingen tillverkning skett.