Gadde, Anders

Ort: Lund

Anders Gadde erhöll den 29 november 1783 tillstånd att tillverka snus och karduser i Lund.
År 1787 var rörelsen nedlagd
”i anseende till dess oförmögenhet att detta verk underhålla”.
I mitten på 1790-talet upptogs en mindre tillverkning som ägde bestånd endast några år.