Göteborgs Vapen

Tillverkas av: Mellgren, Eric

Skuren röktobak tillverkad av Eric Mellgrens i Göteborg.
Priset 1906 var 2.80 kr per kg. Förpackades i 50 gr.