Goniondsky, Sergei

Sergei Goniondsky var gift med Berta, f. 2/10 1869 i Polen.

Sergei Goniondsky som tidigare varit prokurist hos Per Bengtsson i Halmstad upptogs 1904 som delägare i Cigarrettfabriken Symbol.
1906 startar han Cigarrettfabriken Progress och 1907 hade han övertagit den av John Nicklasson startade cigarrettfabriken.

1910 gjorde han konkurs och fabriken övertogs av hustrun Berta. Sergei kvarstod som prokurist.

Han och hustrun bytte efternamnet till Gedin.
Sergei avled 29/1 1922

Vid sin död 10/7 1948 bodde Berta vid Pålsjögatan 5 i Hälsningborg.

Fabrikskopplingar
Cigarrettfabriken Symbol
Cigarrettfabriken Progress
Cigarrettfabriken Progress, Gedin & Lexenberg