Glans, Robert

Robert Glans föddes 1893 i Stockholm och avled 1951 i Göteborg.
Efter avslutade studier började han vid P.C. Rettig & Co i Gävle och senare vid Cigarrettfabriken Orient i Stockholm.

Efter tobaksmonopolets införande 1915 blev han kontorist vid tobaksmonopolet i Stockholm.
Han flyttade vidare till tobakskontoret i Örebro och 1930 blev han kontorschef på Arvikafabriken för att 1935 bli disponent vid tobakskontoret i Jönköping.

1947 blev han chef för göteborgsdistriktet.

Fabrikskopplingar
Rettig & Co, P.C., Gävle
Orient, Cigarrettfabriken
STM, Göteborg
STM, Stockholm
STM, Arvika