Gloria

Tillverkare: W:m Hellgren & Co

 

Cigarr tillverkad av W:m Hellgren & Co i Stockholm