Gathenhielm, Ingella

Ort: Göteborg

Ingella Olofsdotter Gathenhielm (1692 – 1729) var änka efter redaren och kaparkaptenen Lars Gathenhielm (Lars Andersson Gathe kallad Lasse i Gatan). De var gifta 1711 – 1718 och fick en dotter och fyra söner. Lars Gathenhielm avled i bentuberkulos 1718. Endast sonen Anders (1714 – 1768) uppnådde vuxen ålder. Både Lars och Ingella kom från Onsala.

Ingella Gathenhielm gifte om sig 1722 med överstelöjtnant Isak Browald. Ingella erhöll privilegium på tobaksspinneri den 15 november 1721. Rättighteten blev aldrig utnyttjad och var möjligen tänkt som som täckmantel för illegalt försäljning av kapad tobak. Ingella var verksam inom flera näringar och fortsatte även den tidigare makens kaparverksamhet.