Gahm, Gustaf

Ort: Norrköping

Klädesfabrikören och rådmannen Gustaf Gahm (1786-1836) erhöll den 22 augusti 1826 privilegium på tobaksspinneri i Norrköping samt snustillverkning.
Han drev även under många år tobaksplantage.
Några tillverkningsuppgifter har ej påträffats.
Han hade en son med namn Gustaf Fredrik Gahm (f. 1827) som blev fil.dr. och tillträdde som adjunkt vid läroverket 1857.