Furenhusen, Wilh.

Ort: Hälsingborg

Wilh. Furenhusen beviljades den 15 oktober 1689 privilegium att driva tobaksspinneri i Hälsingbrog. Några tillverkningsuppgifter har ej påträffats.