Dreilick, Johan A.

Ort: Hälsingborg

Bruksägaren Johan August Dreilick (1801-1873) var ägare av Helsingborgs Jerngjuteri och den s.k. Degel- och Saltglacerade Stenkärlsfabrikeni Hälsingborg.
Han anhöll om tillstånd att anlägga en snus- och kardusfabrik i staden.
Hallrätten vitsordade,
”att detta skulle vara ändamålsenligt, då någon sådan fabrik förut icke funnits här eller i närgränsande städer.
Genom denna nya industrigrens införande här skulle herr brukspatronen Dreilick än ytterligare öka förbindelse, vari stadens innevånare till honom redan berikat sig, och den högaktning han av alla röner”

Privilegium beviljades den 4 juni 1841. Företaget drev en mindre tillverkning och nedlades kring 1846.