Fromell, Anders

Ort: Uppsala

Anders Fromell som tidigare varit auditör vid Helsinge regemente erhöll den 4 oktober 1798 tillstånd att starta tobaksfabrik i Uppsala.
I tillståndet ålades han att driva rörelsen ”genom någon tillärd person”.