Fredriksorts intagande

Tillverkas av: Thimsfors tobaksfabrik

Bernadotteinspirerad tobakskardus tillverkad kring 1815.