Franck, Carl Adolph

Ort: Karlshamn

Handlanden Carl Adolph Franck (15/2 1797 i Carlshamn-1853) erhöll den 5 maj 1827 privilegium att driva snus- och kardusfabrik i Karlshamn jämte tobaksspinneri. Han var bosatt i kvarteret Amerika i Karlshamn.
1835 nedlades rörelsen och Carl Franck flyttade till Jönköping.
År 1830 redovisades 5 arbetare och en tillverkning på 2 304 kg. karduser och 170 kg. snus till ett sammanlagt värde av 1 212 riksdaler.