Finsk-Ryska Cigarettfabriken A-B.

Ort: Stockholm

Finsk-Ryska Cigarettfabriken A-B. antog bolagsordningen den 18 februari 1914.
Fabriken var inrymd i Beeken & Westerlunds tidigare lokaler vid Repslagaregatan 22 A.
Aktiekapitalet utgjordes av 50 000 kr och ökades så småningom till 100 000 kr.
Aktierna var på 100 kr per aktie.

I styrelsen ingick direktören Karl Edvard Frykberg (d. 1957), grosshandlaren Carl Samuel Funck, och kamreraren Fritiof Knut Theodor Eriksson (f. 1863 i Stockholm).
I augusti 1914 ersattes Frithiof Eriksson av vice häradshövdingen Axel Fredrik Londén från Hälsingfors. Fritihof Eriksson blev då suppleant.

1915 inlöstes företaget av Svenska Tobaksmonopolet.

Produkter
Bojar
Nirvana
Za-Za