Fiedler, Tobias

Tobias Fiedler var son till Samuel Fiedler och Elsa Greta Wollin. Han var skräddare men arbetade även vid faderns snusfabrik.
I testamentet efter Samuel Fiedler var Tobias förbigången och den andre sonen Magnus fick överta snusfabriken och lösa ut sina syskon.

I handlingar från hallrätten uppges 1817 att Tobias är den som driver snusfabriken. Detta var dock snarare formalia.

I taxeringskalendern för Göteborgs stad vid den tiden omnämns Tobias Fiedler:

”skräddaren Tobias Fiedler är utan arbete och äger ej mer än kläderna på kroppen samt underhålls av dess broder handelsmannen Fiedler.”

Senare uppges det att han har skatteskulder men saknar utmätningsbara tillgångar varför Magnus Fiedler betalar skulderna.
1821 gifter sig Tobias Fiedler, då 57 år gammal, med den 25-åriga pigan Lena Cajsa Sparrgren som var i tjänst hos Magnus.
De fick två barn men något senare är Tobias på fattighuset.
Han registreras som död 1828 i Göteborgs fattigförsamlings dödbok.

Fabrikskopplingar
Fiedler, Samuel, snusmaleri