Fiedler, Samuel

Samuel Fiedler kom från en invandrad släkt som var känd i Göteborg sedan början av 1700-talet. Han var skräddare men började 1793 tillverka tobak och snus.
Samuel Fiedler var son till skräddaren Christian Nikolaus Fiedler, f. 1703,död 1765. Christian Fiedler fick burskap 1737.
Christian var gift med Maria och de hade sonen Samuel.

Samuel var sedan 6/2 1763 gift med skräddarmästardottern Elsa Greta Wollin (1741-9/12 1817) och de hade sju barn:

Tobias
Magnus f. 11/4 1781, d. 28/8 1837

1731 köpte Christian Fiedler tomten 67 i 3:e roten (kv. Bokhållaren)av Nils Rommel.
Samuel övertog fastigheten kring 1765.
1802 brann fastigheten men Samuel lät inköpa en större del av tomten och uppföra ett tvåvånings stenhus som i nedre botten hade kök, fyra rum, magasin och två salubodar.
I övervåningen fanns kök och sju rum.
1809 köpte han granntomten (n:r 70) och lät där bygga en stenhuslänga med två magasin och en vind. Snustillverkning gick på lågvarv och när han avled tillverkades endast 600 kg snus årligen.

Fabrikskopplingar
Fiedler, Samuel, snusmaleri