Feltstierna, J., och Strandberg, O

Ort: Norrtälje

Kapten Jonas Feltstierna, f. 1727 och rådman Olof Strandberg erhöll den 31 oktober 1763 tillstånd att inrätta tobaksspinneri, snus- och kardustillverkning i Norrtälje.

Kapten Feltstierna blev sedermera överstelöjtnant vid artilleriet på Gotland och även vice häradshövding.
Han avled 1789 på sitt gods Ulvhult vid Hjo.
Några tillverkningsuppgifter har ej påträffats.