Eschenburg, Herman (Norrtälje)

Ort: Norrtälje

Herman Eschenburg, f. 1716, och son till tobaksfabrikören Berndt Eschenburg i Stockholm, anhöll om att få anlägga tobaksspinneri i Norrtälje.
Han hade lärt sig hanteringen hos sin fader och då denne dött 1737 haft plats hos andra tobaksmanufakturister.

Både magistraten och det handlande borgerskapet ”fann honom både nyttig och nödig” för staden och ansökan bifölls den 16 november 1743 av kommerskollegium.

Enligt tillstånd från den 10 september 1753 överflyttades manufakturen till Örebro.