Fäderneslandet (Hellgren)

Tillverkare: W:m Hellgren & C:o

Kardustobak från W:m Hellgren & C:o i Stockholm